+36 53 505 041 info@cegledikultura.hu

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

  1. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv

Hivatalos neve: Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.

Székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A

Postai címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A

Telefonszáma: 06 53 505 040

Elektronikus levélcíme: info@cegledikultura.hu

Honlapja: http// www.cegledikultura.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 06 53 505 042

 

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

Détári-Lukács Ágnes ügyvezető:                    lukacs.agnes@cegledikultura.hu

Faller Sarolta gazdasági vezető:                     faller.sarolta@cegledikultura.hu

Kecskeméti László                                          kecskemeti.laszlo@cegledikultura.hu

műszaki csoportvezető:                                 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes ill. felügyelti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek adatai:

 

Felettes szerv: Cegléd Város Önkormányzata

Székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Postai címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Telefonszáma: 06 53 511 400

Központi elektronikus levélcím:        polgarmester@cegledph.hu

A honlap URL-je:         http://www.cegled.hu

 

 

  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Alapító okirat egys szerk.ben 2017.12.14 végleges

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

 Terembérleti díjak

A közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Igényfelmérő

Elégedettségi kérdőív

Hírlevél

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

Jelentés a tárgyévben folytatott közművelődési tevékenységről /1438. jelentőlap/

(388/2017.(XII.13.) Korm.rendelet alapján évente

KSH

Magyar Turisztikai Ügynökség (havonta)

 

  • Gazdálkodási adatok

 

Számviteli beszámolók
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

5 millió forintot meghaladó szerződések:

Share This