+36 53 505 041 info@cegledikultura.hu

LASKA2020

Alapadatok

Toborzó verseny

Hozz magaddal még több csapatot, amellyel bekerülhetsz „toborzó versenyünkbe”! A toborzó csapatok részt vesznek egy sorsoláson, amelyen egy közös kikapcsolódást nyerhetnek! Ehhez kérjük, hogy minden csapat jelezze az általa toborzott másik csapat nevét a jelentkezési lapon!
A toborozni kívánt csapatok a kapcsolattartóinak a nevét, telefonszámát és e-mail címét kell megadni.

Adatvédelmi tájékoztató

Elolvastam és tudomásul veszem az alábbi tájékoztatást, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. mint adatkezelő a személyes adataimat kezelje verseny nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése céljából a hozzájárulásom visszavonásáig
A Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a, képviseli: Détári-Lukács Ágnes ügyvezető, tel.: +36 53 505 040, email: info@cegledikultura.hu) mint adatkezelő az önkéntes hozzájárulásom alapján verseny nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése céljából az alábbi személyes adataimat: név, telefonszám, e-mail cím - a hozzájárulásom visszavonásáig kezelheti, tárolhatja. Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő működik: Darányi Ágnes, tel.: +36 53 505 040, email: cím: daranyi.agnes@cegledikultura.hu. A tárolt adatok megtekintésére jogosultak az adatkezelő munkavállalói. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem tudok részt venni a versenyen. Az adatkezeléssel kapcsolatban jogom van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, kérhetem az adataim kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását, tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen, illetve az adatkezelési hozzájárulásomat bármely időpontban visszavonhatom. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Jogom van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogaim megsértése esetén bírósághoz fordulni. Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatás található az Adatkezelő honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztató és szabályzatban (link: http://cegledikultura.hu/adatvedelem).
Share This